Naše Služby

Výroba betónových zmesí:

Naším zákazníkom ponúkame betónové zmesi vyrábané podľa STN EN 206-1 týchto tried:
 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C16/20 poterový
 • C20/25 poterový

Všetky betónové zmesi sú certifikované.


Pre prípravu týchto zmesí používame cement HOLCIM CEM II/A-S 42,5 N.

Ponúkame aj výrobu špeciálnych betónových zmesí, kde cena bude stanovená individuálne podľa predloženej receptúry kupujúceho a podľa použitých prísad. V prípade zmeny cien vstupných materiálov si vyhradzujeme právo na úpravu cien betónových zmesí.
"Kupujúci je povinný zabezpečiť správne spracovanie a ošetrovanie betónu v zmysle platných technických noriem".

Doprava betónových zmesí:

Firma vlastní tri autodomiešavače typu TATRA 815 s objemom nádrží na betón 5 m3. Pri väčších množstvách a plynulosti dodávok betónových zmesí, vieme zabezpečiť dostatočný počet vozidiel.

Čerpanie betónových zmesí:

Firma vlastní autopumpu typu TATRA 815 s dĺžkou výložníka 24 metrov.

Ostatné práce:

Ponúkame stavebné práce rôzneho druhu (typu stavba na kľúč), rôzne zemné práce (úprava terénu), výkopové, búracie a demolačné, vŕtacie (do priemeru 400 mm a hĺbky 2000 mm) pre stĺpy, ploty, brány a pod., nakladanie a vykladanie materiálov na paletách pomocou lyžín, strojmi CATERPILLAR, dopravu materiálov, prevažne sypkých k rodinným domom resp. menším stavbám, strojmi AVIA, TATRA 815.

Doplnkové služby:

Ponúkame na predaj štrky zrnitosti:
 • 0 - 4
 • 0 - 16
 • 0 - 32
 • 4 - 8
 • 8 - 16

Poskytujeme možnosť zapožičania náradia, vibračnej dosky dĺžky 2000 mm, ručného vibrátora na zhutnenie betónových zmesí o priemere 45 mm.


V prípade záujmu o naše služby nás nevahajte kontaktovať.