BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky, Slovak Ingeniering, s.r.o.

Naša betonáreň Strojbet 25 je určená pre výrobu betónových zmesí podľa starého značenia triedy B 7,5 až B 50 všetkých stupňov spracovateľnosti s maximálnou veľkosťou kameniva 63 mm. My Vám ponúkame zmesí triedy podľa nového značenia C 8/10 až C 30/37, taktiež aj poterové betóny. Betonáreň je riešená pre skládku kameniva v zásobníkoch a vybavená dopravníkovým pasom. Výška odberu betónovej zmesi umožňuje jej odber autodomiešavačom. Technický výkon miešačky je 25 m3/hod.

Cementové hospodárstvo

Základom cementového hospodárstva v procese výroby betónovej zmesi je zásobník na cement (silo) o objeme 53 ton.
V tomto zásobníku je skladovaný cement. Zásobník je plnený pneumaticky priamo z autocisterny. Cement je následne v procese výroby zo zásobníka dopravovaný pomocou závitovkového dopravníka do príslušného vážiaceho zariadenia. Výkon dopravníka je ovplyvnený veľkosťou jeho priemeru, uhlom sklonu a použitou prevodovkou s elektromotorom.

Štrkové hospodárstvo

Zásobníky kameniva slúžia k uskladneniu jednotlivých frakcií hrubého a drobného kameniva. V našom prípade radové zásobníky kameniva sú charakteristické usporiadaním jednotlivých komôr v rade za sebou. Spôsob plnenia zásobníkov kamenivom je kolesovým nakladačom po nájazdovej rampe. Uskladnené kamenivo je zo zásobníkov dávkované na váhu kameniva pomocou pneumaticky ovládaných segmentových uzáverov, umiestnených na dne jednotlivých zásobníkov. Zásobníky sú tri s frakciami 0-4, 4-8, 8-16. Doprava kameniva medzi vážiacim pásom a miešačkou je zabezpečená skipovým výťahom.

Riadiace a vážiace systémy

Riadenie procesu dávkovania váh, procesu miešania betónovej zmesi a zber údajov z tenzometrických snímačov zabezpečujú vážiace indikátory.

Vážiace indikátory zabezpečuje riadenie dávkovania jednotlivých komponentov. Obsluha má možnosť pracovať v ručnom (servisnom), alebo poloautomatickom režime. V ručnom (servisnom) režime je možné ovládať jednotlivé zariadenia pomocou ovládačov na ovládacom pulte. V poloautomatickom režime obsluha zapne miešačku a na ovládacom pulte si navolí receptúru a počet dávok /miešačiek/. Po jej navolení zatlačí tlačidlo "štart". Začnú sa navažovať jednotlivé komponenty a po ich nadávkovaní do miešačky sa mieša potrebný čas na vytvorenie betónovej zmesi. Cyklus sa opakuje až do naplnenia počtu dávok (miešačiek).

Doprava a čerpanie betónovej zmesi

S dopravou a čerpaním betónovej zmesi nie je problém, keďže firma vlastní tri autodomiešavače typu TATRA 815 s objemom nádrží na betón 5 m3. Pri väčších množstvách a plynulosti dodávok betónových zmesí, vieme zabezpečiť dostatočný počet vozidiel. Taktiež vlastníme autopumpu typu TATRA 815 s dĺžkou výložníka 24 metrov.